Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport

Bevke 193

1358 Log pri Brezovici

ŠKRATELJC, zavod za kulturo, izobraževanje in šport

sta maja 2015 ustanovila dr. Uroš Grilc in Nina Peče Grilc za večjo participacijo različnih starostnih skupin v kulturi, promocijo gibanja v naravi in razvoj produktov kreativnega turizma. Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so izdajanje knjig, oblikovanje družinskih pravljično-doživljajskih poti v naravi ter izvajanje drugih programov, ki na inovativen način združujejo ustvarjalnost, kulturno dediščino ter izročilo in zdrav način življenja.

 • Zavod je založba, ki deluje na področju otroške in mladinske literature. Cilj zavoda ni izdati čim več knjig, temveč ustvarjamo knjige, okoli katerih razvijemo različne zgodbe. Povedano drugače, knjige so temelj in izhodišče našega poslanstva, z njimi nagovarjamo na inovativne načine različne ciljne skupine bralcev.

 •  Zavod zasnuje in izdela integralne turistične produkte, ki so v prvi vrsti namenjeni kakovostni ponudbi družinskega turizma, temeljijo pa na izvirni zgodbi, povezavi lokalnih identitetnih elementov in angažiranju vrhunskih ustvarjalcev različnih strok.

 • Zavod razvija inovativne oblike prezentacije naravne in kulturne dediščine skozi izviren koncept doživljajskosti. Ustvarjamo doživetja!

 • Zavod izvaja nastope – predstave glasbenih pravljic v vrtcih in šolah ter različnih prizoriščih – notranjih in zunanjih.

NAPOVEDUJEMO!

 • 2021: Nova pravljično-doživljajska pot Škratji Kras!

 • 2021: Nova pravljično-doživljajska pot Čarovniško Krško!

IZVEDENI PROJEKTI IN REFERENCE ZAVODA:

 • 2017: slikanica Mali Plac (Uroš Grilc, Gorazd Vahen)

 • 2017: slikanica O pastirjih in škratih s Krvavca (Uroš Grilc, Gorazd Vahen)

 • 2017: slikanica Polh Rogovilež (Uroš Grilc, Maša Kozjek)

 • 2018: slikanica The Roistering Dormouse (Uroš Grilc, Maša Kozjek)

 • 2018: slikanica Il ghiro chiassone (Uroš Grilc, Maša Kozjek)

 • 2018: razstava Polhov doživljajski park (Krakovski nasip, Ljubljana)

 • 2018: glasbene pravljice na CD-ju Dve škratji in ena polšja (Samo Kutin, Ana Kravanja in Nina Peče Grilc)

 • 2018: Cankar v stripu (Boštjan Gorenc – Pižama in Tanja Komadina, Žiga X Gombač in Igor Šinkovec, Andrej Rozman Roza in Damjan Stepančič)

 • 2018: nemška izdaja stripa Jernej der Knecht v sodelovanju s Pavelhaus

 • 2018: gledališko-stripovski performans Cankar strip (Boštjan Gorenc – Pižama, Žiga X Gombač in Andrej Rozman Roza)

 • 2018: 20 razstav Cankar v stripu (različne lokacije po Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji)

 • 2018: slikanica Škratje s Krasa (Uroš Grilc, Zvonko Čoh)

 • 2019: slikanica Izgubljeni slamnik (Uroš Grilc, Anka Kočevar)

 • 2019: glasbena pravljica Izgubljeni slamnik (Andrej Fon, Nina Peče Grilc)

 • 2019: Glasbena pravljica Škratje s Krasa (Samo Kutin, Ana Kravanja in Nina Peče Grilc)

 • 2020: Reformatorji v stripu (Boštjan Gorenc – Pižama, Jaka Vukotič, Kozma Ahačič)

 • 2020: Spletni dogodek Reformatorji v stripu – V ŽIVO!

 • 2020: slikanica Ajdovski zid (Uroš Grilc, Jaka Vukotič)

 • 2020: slikanica Zaklad pokljuških škratov (Žiga X Gombač, Gorazd Vahen)