Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport

Bevke 193

1358 Log pri Brezovici

ŠKRATELJC, zavod za kulturo, izobraževanje in šport

sta maja 2015 ustanovila dr. Uroš Grilc in Nina Peče Grilc za večjo participacijo različnih starostnih skupin v kulturi, promocijo gibanja v naravi in razvoj produktov kreativnega turizma. Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so izdajanje knjig, oblikovanje družinskih pravljično-doživljajskih poti v naravi ter izvajanje drugih programov, ki na inovativen način združujejo ustvarjalnost, kulturno dediščino ter izročilo in zdrav način življenja.

  • Zavod je založba, ki deluje na področju otroške in mladinske literature. Cilj zavoda ni izdati čim več knjig, temveč ustvarjamo knjige, okoli katerih razvijemo različne zgodbe. Povedano drugače, knjige so temelj in izhodišče našega poslanstva, z njimi nagovarjamo na inovativne načine različne ciljne skupine bralcev.

  •  Zavod zasnuje in izdela integralne turistične produkte, ki so v prvi vrsti namenjeni kakovostni ponudbi družinskega turizma, temeljijo pa na izvirni zgodbi, povezavi lokalnih identitetnih elementov in angažiranju vrhunskih ustvarjalcev različnih strok.

  • Zavod razvija inovativne oblike prezentacije naravne in kulturne dediščine skozi izviren koncept doživljajskosti. Ustvarjamo doživetja!

  • Zavod izvaja nastope – predstave glasbenih pravljic v vrtcih in šolah ter različnih prizoriščih – notranjih in zunanjih.

NAPOVEDUJEMO!

  • 2021: Nova pravljično-doživljajska pot Škratji Kras!

  • 2021: Nova pravljično-doživljajska pot Čarovniško Krško!

  • 2021: slikanica Ajdovski zid (Uroš Grilc, Jaka Vukotič)

IZVEDENI PROJEKTI IN REFERENCE ZAVODA: