Zavod Škrateljc izvaja raznolike programe za vrtčevske in šolske skupine na področju kulture, predšolske vzgoje in izobraževanja ter športa: pravljično-doživljajske poti v naravi, izvirne zgodbe o slovenskih krajih v slikanicah, predstave glasbenih pravljic in stripi, ki na sodoben, komunikativen in dinamičen način približajo klasike slovenskega jezika in literature.

Naši pravljično-doživljajski programi obsegajo samostojne ali vodene obiske pohodnih poti v naravi. Obisk je strukturiran z uporabo didaktične knjižnice, priporočljivo pa je, da otroci pred obiskom poti preberejo izvirno zgodbo v slikanici, saj je tako njihovo doživetje popolno. Zgodbe so uglasbljene in jih izvajamo kot predstave glasbenih pravljic v vrtcih in šolah ter na različnih notranjih in zunanjih prizoriščih.

Vabimo vas na Pot močvirskih škratov na Mali Plac, Škratji Kras in Smaragdno dogodivščino ob Ajdovskem zidu, ki so odličen pedagoško-turistični produkt, s pomočjo katerega bodo otroci osvojili zastavljene cilje in standarde znanja prve in druge triade.
 

Cena didaktične knjižice, ki je tudi vstopnica za strukturiran obisk poti, je 5 eur, cena vodenega obiska z interpretativnim vodnikom je 60 eur. Vsak vrtec ali šola prejme ob naročilu obiska poti en pravljični komplet (slikanica + beležka) brezplačno.

Veseli bomo vašega obiska pravljično-doživljajskih poti ali povabila za nastop z glasbeno pravljico v vašem vrtcu ali šoli!

 • 1. RAZRED
  spoznavanje in učenje skozi pogovor
  pisanje velikih tiskanih črk, risanje škratorunskih simbolov in znakov, seštevanje in odštevanje
  poslušanje, doživljanje in poustvarjanje izvirne zgodbe v slikanici
  lesene skulpture in vizualna podoba poti temeljijo na vrhunski ilustraciji slovenskih avtorjev

  poslušanje in prepoznavanje različnih zvokov iz okolja in narave
  ustvarjanje zvokov in melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
  motivacija otrok h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način
  krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
  spretnostni elementi za spodbujanje gibalne motorike
  orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
  spoznavanje pomena pravil v naravi in ekosistemih (močvirje, pašniki, zaščitena območja)
  opazovanje in spoznavanje narave (vreme, naravne in kulturne značilnosti, rastline in živali)
  krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • 2. RAZRED
  doživljanje zgodbe književnega dela v resničnem okolju, povezovanje zgodbe z izkušnjami in znanjem, osvojenim na poti v naravi
  učenje in spoznavanje naravne in kulturne dediščine skozi pravljične zgodbe, na zabaven način
  branje besedila v didaktični knjižici in na tablah ter pisanje (izpolnjevanje knjižice, križanke, znaki)
  seštevanje in odštevanje
  spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
  posnemanje ritmičnih zvokov in melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
  motivacija otrok h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način
  prepozna osnovne geometrijske like in telesa
  spretnostni elementi za spodbujanje gibalne motorike
  spoznavanje različnih življenjskih okolij (gozd, travnik, močvirje, pašniki, Kras…) ter živih bitij v različnih okoljih
  opazovanje sprememb v naravi v različnih letnih časih
  opazovanje in opisovanje vremenskih stanj in pojavov
  orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
  spoznavanje pomena pravil v naravi in ekosistemih (močvirje, pašniki, zaščitena območja)
  opazovanje in spoznavanje narave (vreme, naravne in kulturne značilnosti, rastline in živali)
  krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • 3. RAZRED
  – branje besedil v didaktični knjižici in na tablah ter pisanje (izpolnjevanje knjižice, križanke, znaki
  spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
  – ustvarjanje melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
  – krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
  – orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
  – vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
  – spoznavanje in opazovanje živih bitij v različnih življenjskih okoljih
  – timsko delo in ekipni duh za doseganje ciljev in uspešno misijo na poti
  – krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti

 • 4. RAZRED
  spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov
  spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
  spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
  ustvarjanje melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
  krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
  vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
  orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
  spoznavanje in opazovanje živih bitij v različnih življenjskih okoljih
  timsko delo in ekipni duh za doseganje ciljev in uspešno misijo na poti
  krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
  spretnostne naloge za spodbujanje gibalne motorike in možganske naloge v didaktični beležki
  prepoznavanje vrst rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju
  prepoznavanje drevesnih in grmovnih vrst, ki rastejo v ožjem okolju
  natančno in sistematično zaznavanje in opazovanje narave in okolja s čim več čutili
  spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
 • 5. RAZRED
  spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov
  spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
  spoznavanje domačega okolja na drugačen način
  spodbujanje h glasbenemu, likovnemu, dramskemu in literarnemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
  ustvarjanje melodij ali koncerta na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
  krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
  vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
  orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
  ustvarjanje pejsažev in opazovanje narave za umetniški navdih
  spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
  spoznavanje družbe in narave skozi medsebojno odvisnost živih bitij v naravi (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
  spoznavanje fotosinteze in njenih značilnosti (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
  spoznavanje zgodovinskega obdobja Rimljanov (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu, rimske številke, latinski reki)
  spoznavanje značilnosti trajnostnega razvoja
  krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • 6. RAZRED
  spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob
  pomoči interpretativnih vodnikovobisk ene od naravnogeografskih enot Slovenije (predalpski svet, Kras) spoznava vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvija spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine
  spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
  razumevanje pomena ohranjanja in zaščite naravne in kulturne dediščine
  spoznavanje domačega okolja na drugačen način
  spodbujanje h glasbenemu, likovnemu, dramskemu in literarnemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
  ustvarjanje melodij ali koncerta na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
  krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
  vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
  orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
  ustvarjanje pejsažev in opazovanje narave za umetniški navdih
  spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
  spoznavanje družbe in narave skozi medsebojno odvisnost živih bitij v naravi (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
  spoznavanje fotosinteze in njenih značilnosti (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
  spoznavanje zgodovinskega obdobja Rimljanov (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu, rimske številke, latinski reki)
  spoznavanje značilnosti trajnostnega razvoja
  krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti


Informacije, rezervacije in naročila:
Jelena Ličanin
M: 031 824 512
E: jelena@skrateljc.org

Zgodbe, povezane z resničnimi kraji po Sloveniji, so temelj inovativne prezentacije naravne in kulturne dediščine skozi izviren koncept pravljično-doživljajskih poti v naravi. Njihov namen in vloga je:

 • motivacijsko gibalna, saj je pomemben motivator mlajših otrok k temu, da se gibajo v naravi in spoznavajo pohodništvo na zabaven način;
 • spodbuja domišljijo in lastno ustvarjalnost, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov oziroma vzgojiteljev ali pedagogov pripelje do posebnih doživetij;
 • omogoča spoznavanje narave, razvoj našega odnosa do nje in dvig ekološke zavesti.

Programi za vrtčevske in šolske skupine obsegajo samostojne ali vodene obiske poti v naravi.

Obisk je strukturiran s pomočjo didaktične knjižnice, priporočljivo pa je, da otroci pred obiskom poti preberejo zgodbo v slikanici, saj je tako njihovo doživetje še močnejše. Zgodbe so uglasbljene in jih izvajamo kot predstave glasbenih pravljic v vrtcih in šolah ter na različnih prizoriščih – notranjih in zunanjih.

Cena didaktične knjižice, ki je tudi vstopnica za strukturiran obisk poti, je 5 eur, cena vodenega obiska z interpretativnim vodnikom pa 7,50 eur na otroka. Vsak otrok dobi beležko, svinčnik in nagrado, vrtec ali šola pa prejme ob naročilu obiska poti slikanico brezplačno.

Veseli bomo vašega obiska pravljično-doživljajskih poti ali povabila za nastop v vašem vrtcu ali šoli!

Škrature in škraturce – pravljično-doživljajske poti v naravi

Naše pravljično-doživljajske poti v naravi so pohodniško različno zahtevne, speljane so po dobro uhojenih poteh, dolge so približno 3 km, predvideno trajanje obiska pa je 3 ure. Namenjene so otrokom od 6. do 12. leta, tako gibalno kot tematsko so primerne za predšolske otroke ter prvo in drugo triado. 

Pot lahko skupina obišče samostojno, saj didaktične beležke otrokom omogočajo doživljanje in spoznavanje, ponujamo pa tudi interpretativno vodenje po poti (po naročilu vsaj pet dni pred obiskom). Da je vodenje res doživeto, je potreben en vodnik na 20 otrok.

Vse naše poti si lahko podrobneje ogledate tukaj, za dodatne informacije ali voden ogled pa nas pokličite ali nam pišite.

Slikanice iz zbirke Škratolovščine

Izdajamo slikanice, s katerimi otrokom približamo naravo, kulturo in lokalne posebnosti in po katerih ustvarjamo doživetja na poti. Izvirne zgodbe, zapisane v slikanicah, so likovno nadgradili vrhunski slovenski ilustratorji, Zvonko Čoh, Gorazd Vahen, Maša Kozjek, Anka Kočevar in Jaka Vukotič.

Glasbene pravljice

Po naših slikanicah, nastajajo glasbene pravljice – razkošne in raznolike zvočne kulise, ki poustvarjajo razgibane pravljične in naravne svetove. Otroci zgodbo in njeno sporočilo čustveno dojamejo skozi različne naravne zvoke. Z nenavadnimi zvočili, ki jih otroci lahko preizkusijo, je glasbena pravljica za mlade poslušalce dinamično glasbeno-pripovedovalsko doživetje, ki pa ne bo pustilo ravnodušne niti odrasle. Pripovedovalka Nina Peče Grilc in glasbeniki Ana Kravanja, Samo Kutin in Andrej Fon izvajajo predstave v vrtcih in šolah, v notranjih in zunanjih prizoriščih. Tehnično je organizacija nezahtevna, potrebujemo prostor, ki meri vsaj 10 m2, za ozvočenje lahko poskrbimo mi. Tri naše glasbene pravljice so vam na voljo tudi na CD-ju Dve škratji in ena polšja. Za ponudbo in rezervacijo termina nas pokličite na zgornjo številko ali nam pišite na e-naslov.

Stripi

Stripi so priložnost, da poskusimo današnjemu bralcu na sodoben, komunikativen in dinamičen način približati klasike slovenskega jezika in literature, saj smo prepričani, da so še vedno aktualni in navdihujoči tudi za sodobne generacije. Strip je medij, ki dopušča veliko svobode pri interpretiranju in umeščanju nekega dela v širše kontekste: zgodovinske, kulturne in politične, zato so lahko odlična dodatna literatura pri pouku. So delo vrhunskih avtorjev in ilustratorjev in jih lahko naročite tukaj. Če bi nas želeli vprašati kaj več, pa kar pokličite ali nam pišite.

pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
poti in doživetja v naravi
slikanice
stripi
Hitre povezave

Lepo vabljeni, da se prijavite na naše škratolovske novice, da vas naše novosti in ekskluzivne
ponudbe ujamejo ob času.